Projekt: Společná cesta ke vzdělávání

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013673

Projekt cílí na vzdělávání zaměstnanců a zvýšení jejich odborných dovedností, které jsou k jejich vykonávání činností stěžejní.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská Unie - dotace na zřízení technologie

"Cílem projektu je pořízení nových moderních technologií, které přispějí ke zvýšení tržeb a konkurenceschopnosti společnosti. V rámci projektu bude nakoupeno vybavení k jádrovému vrtání betonu, lešenářským pracím, vybavení staveniště a další stavební technologie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií."

FVE Vrbice

Na bytovém domě s 8 bytovými jednotkami na adrese Šikmá 90, Bohumín nad Odrou, který je v majetku naší firmy, byla za podpory programu „Nová zelená úsporám“ úspěšně dokončena montáž fotovoltaické elektrárny o výkonu 9,00kWp. Díky tomu bude budova částečně energeticky soběstačná, ohleduplná k životnímu prostředí a mimo jiné dojde také k výrazné úspoře energetických nákladů na tento bytový dům.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z nástroje Next Generation EU.

Dům Na Jánské

Na domě na adrese Na Jánské 725/52 Slezská Ostrava 710 00, který je v majetku naší firmy, byla za podpory programu „Nová zelená úsporám“ úspěšně dokončena montáž fotovoltaické elektrárny. Díky tomu bude dům částečně energeticky soběstačný, ohleduplný k životnímu prostředí a mimo jiné dojde také k výrazné úspoře energetických nákladů na tento dům.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z nástroje Next Generation EU.