Regulátor tahu, k čemu je a jak funguje?

Pokud není komínový systém správně navržený, nainstalovaný nebo je zastaralý, může se v komíně ztratit až 30 % tepla. Tomuto efektu se říká komínová ztráta. O komínové ztrátě mnohdy ani nevíme.  Regulátory tahu tento problém vyřeší. Tyto regulátory tahu reguluji automaticky optimální přívod vzduchu (snižují tah komínu) a tím zajištují daleko vyšší účinnost připojených spotřebičů. Díky tomuto neroste tah vyvolaný komínem na připojený spotřebič. Čím je tah vyšší, tím více se klapka regulátoru otevře. Výsledný tah pro spotřebič se tak udržuje na téměř nastavené hodnotě. Rozsah otevření regulační klapky je možné nastavit pomocí závaží na regulační klapce. Na jaký rozsah klapku nastavit se dočtete v manuále spotřebiče, kde toto bývá uvedeno jako optimální tah komínu.  V případě, že potřebujeme provádět údržbové práce na kouřovodu, je možné tuto klapku zajistit zavřenou pomocí zástrčky. Některé regulátory tahu je také možné použít jako kontrolní a čistící otvor. Regulátory tahu se montují přímo na komínovou vložku, nebo na kouřovod.  Regulátorů tahu existuje více druhů, které se rozlišují podle toho kam a jak se montují.  S výběrem optimálního regulátoru tahu vám pomůže Vaše kominická firma.